·  TEL. 93 765 02 59 · EMAIL brianxa@brianxa.cat
 · 

Escola

Consell Escolar


El Consell Escolar és l’òrgan de govern del Centre que representa tots els sectors de la comunitat educativa, està composat per:

 

PRESIDENT: Xavi Manresa (Director del Centre)

REPRESENTANTS DE L’ENTITAT TITULAR: Anna Subirós, Ester Jubinyà i Cristina Garrés

REPRESENTANTS DELS/DE LES PROFESSORS/PROFESSORES: Cristina Gallego, Eva Sánchez, Contxi Galindo i Sílvia Planas

REPRESENTANTS DELS/DE LES PARES/MARES: Ma Ángeles González, Azucena Viciana, Ariadna Borrell i Eduard Montoya

REPRESENTANTS DELS ALUMNES: Anna Lozano i Emma Correa

REPRESENTANT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: Assumpció Domingo

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT: Àngel Pous