·  TEL. 93 765 02 59 · EMAIL brianxa@brianxa.cat
 · 

Notícies

LES ALTES CAPACITATS A L'ESCOLA

07-11-2017
Xerrada de Montse Expósito,

Per Joan Collet

El passat 3 de novembre de 2017, Montse Expósito, Coordinadora del Programa d'Enriquiment per a alumnes amb Altes Capacitats de la Comunitat de Madrid, va venir a l'escola a explicar-nos com treballar, il·lustrat amb exemples pràctics, amb alumnes que mostren altes capacitats cognitives.

L'alumnat amb altes capacitats intelectuals (AACC) no forma un grup homogeni. Però dins de la seva diversitat, es pot distingir:

  • La superdotació quan l'alumnat mostra una capacitat cognitiva superior a la mitjana, amb bona memòria, atenció i  predisposició  per a l'aprenentatge. Tenen una alta productivitat i són originals.
  • El talent quan mostra una elevada aptitud en un àmbit (per exemple, talent verbal o matemàtic) o en un tipus de processament (talent lògic o creatiu). En la resta d'àmbits o de formes de processament poden presentar nivells discrets, fins i tot deficitaris.
  • La precocitat  implica un ritme de desenvolupament més ràpid a una o vàries àrees. Una vegada acabada la maduració les seves capacitats intel·lectuals s'equilibren amb les dels companys. És un fenomen evolutiu.

Un alumne AACC, apart de les seves capacitats cognitives, es caracteritza per ser un alumne que no vol ser diferent dels altres, que sovint s'autocensura per no mostrar les seves capacitats (sobre si és noia), que a vegades sofreix assetjament escolar i que, si no s'apliquen les mesures didàctiques adequades, desconnecta i es mostra passiu i indiferent a l'aula.

Tot i que l’actuació sobre els alumnes d’ESO amb tipologia AACC és més complexa i, possiblement, menys desenvolupada que l’actuació sobre alumnes de Primària, la senyora Expòsito va recalcar tres aspectes comuns i essencials. En primer lloc, l’experta va remarcar la importància que l’escola dediqui tots els recursos possibles per fer que l’escola sigui inclusiva (per exemple, utilitzant dos docents a la mateixa aula) per tal que els alumnes AACC no es sentin sols i especials. Segon, el treball docent ha de ser en equip a diferents nivells (equips intramatèria, intradepartament, etapa i entre etapes) per preparar material i coordinar actuacions. I, en tercer lloc, el fet de ser un alumne AACC no li ha de suposar que hagi de fer feina extra afegida a la que fan els seus companys; l'alumne AACC ha de fer activitats diferents, de major complexitat però que no li suposin una major inversió de temps. En aquest sentit, hi ha la tendència general entre els docents d'anar reduint la càrrega d'activitats extraescolars de caire curricular, substituint-la parcialment per activitats extraescolars no curriculars.

La Montse Expòsito va descriure diferents estratègies que ella aplica a l’aula per fer els alumnes d’AACC participin a l’aula i aprenguin. La utilització de jocs com a eina didàctica (gammificació) és molt versàtil al facilitar la participació molt activa dels alumnes d'altes capacitats ja que sovint són els propis alumnes que preparen el material didàctic.  També, la realització d’activitats en grups heterogenis és una eina prou laxa perquè qualsevol alumne, i especialment un alumne AACC, pugui expressar el seu potencial i es senti integrat al grup. L'equip docent de l'escola ha de programar una franja horària fixe per a activitats extracurriculars; és en aquest entorn on els alumnes AACC poden desenvolupar les seves capacitats per treballar temes i conceptes diferents als de la resta d'alumnes. 

Finalment, Montse Expòsito va mostrar diferents exemples reals de com ella  treballa amb alumnes AACC: jocs de taula elaborats pels propis alumnes sobre un tema determinat; els botons com a recurs didàctic per fer resums, poesia, definicions, etc., llibretes d’experiments...

En conclusió, les diferents eines i estratègies educatives exposades per Montse Expòsito poden ser fàcilment emprades i s'han mostrat exitoses qual ella les ha aplicat. Ara és el nostre torn: ens cal analitzar-les i decidir quines ens podrien ser útils a l'escola Brianxa.

 


Xarxes socials: