·  TEL. 93 765 02 59 · EMAIL brianxa@brianxa.cat
 · 

Escola

Consell Escolar


El Consell Escolar és l'òrgan de govern del Centre que representa tots els sectors de la comunitat educativa, està composat per:

 

PRESIDENT: Xavi Manresa (Director del Centre)

REPRESENTANTS DE L'ENTITAT TITULAR: Sandra Sanchez, Núria Fresquet i Marga Turón

REPRESENTANTS DELS/DE LES PROFESSORS/PROFESSORES: Sole Mateu, Clara Serrano, Victòria Martorell i Sandra Martínez

REPRESENTANTS DELS/DE LES PARES/MARES: David Campal, Meritxell Pérez, Jordi Pagès i Sandra Serrano

REPRESENTANTS DELS ALUMNES: Omar Martínez i Paula Recio

REPRESENTANT DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: Gemma Rodríguez

REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT: Pau Megías