·  TEL. 93 765 02 59 · EMAIL brianxa@brianxa.cat
 · 

Escola

Qui som?


L'escola BRIANXA és una centre privat i concertat per la Generalitat de Catalunya, des dels seus inicis s'ha definit com a catalana, plural i laica, deslligada de qualsevol organització política o religiosa.

- La titularitat de l'escola recau sobre la cooperativa de pares que regeix el Consell Rector. 

- Presenta una sola línia d'Educació Infantil (llar d'infants i parvulari), Primària i Secundària, i tot en un mateix edifici. 

- L'escola contempla l'educació com un procés integral de l'alumnat. 

- Es dóna una gran importància a la relació i coordinació entre la família i el centre. 

- L'escola posarà a l'abast de l'alumne, els mitjans adients perquè assoleixi la seva maduresa física, psicològica, intel·lectual, moral, i social, respectant la diversitat. 

- Escola oberta a l'entorn i a la tecnologia de la informació i comunicació.

 
- Centrada en potenciar l'aprenentatge de la tercera llengua (anglès). 

- Escola amb més de seixanta anys d'història, s'inicien les classes l'any 1959.