·  TEL. 93 765 02 59 · EMAIL brianxa@brianxa.cat
 · 

Etapes

PARVULARI


TOT EL TEMPS ÉS EDUCATIU...

Entenem el parvulari com a centre de vida, de joc, de comunicació i de coneixement. Per tant, és un espai organitzat per possibilitar diverses experiències de relació, de realització, d’expressió i de plaer en fer-les.

I on sempre, encara que no ho sembli, estem aprenent!

Volem que els nostres infants arribin a compartir, intercanviar, acompanyar, aprendre, respectar, tolerar, comunicar, estimar, solidaritzar-se...

En definitiva, treballem perquè arribin a assolir un desenvolupament global (físic, psicològic, intel·lectual, moral i social, respectant la diversitat.

 

 

METODOLOGIA, COM TREBALLEM...

La nostra escola pretén atendre els alumnes de forma individualitzada, procurant que es sentin reconeguts i valorats i planteja activitats que contribueixin a aconseguir un aprenentatge significatiu per ells, intentant ajudar a cada alumne i al grup en funció de les seves necessitats i possibilitats.

A Infantil, treballem amb una metodologia activa, personalitzada, oberta, flexible i participativa, estimulant l’interès, la iniciativa, el raonament, la creativitat, l’experimentació i la investigació.

Potenciem la participació dels alumnes en la construcció del seu aprenentatge, el treball en equip, l’establiment de relacions positives amb els companys i amb l’entorn i la consciència de pertinença al grup. Volem que l’infant pugui actuar i experimentar amb els objectes i materials, creant hipòtesis, comprovant, elaborant i arribant a conclusions significatives per ell.

Treballem per Racons: això vol dir que organitzem l’espai perquè els infants puguin treballar en petit grup i autònomament.

També donem molta importància al treball dels hàbits (de comportament i relació, d’ordre i higiene, i de treball) i dels encarregats, estimulant així, la responsabilitat i l’autonomia.

I per conèixer l’entorn, un dia a la setmana fem passeig, i una vegada al mes anem a la biblioteca municipal per gaudir-ne i estimular l’interès pels llibres. També, cada curs, fem un projecte comú tot infantil (Llar d’Infants i Parvulari).

 

 

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

El primer objectiu quan els infants entren a l’escola, és que se sentin bé, que explorin les seves capacitats i que tinguin ganes d’aprendre i de participar en les activitats que s’hi duen a terme. És important que els infants sentin confiança en les seves possibilitats i en les persones adultes de qui depenen.

Intentem que, sobretot en el període d’adaptació, el contacte i la coordinació família i escola sigui el més estreta possible.

Així, l’escola us proposa:

* La reunió informativa de l’adaptació (al juny).

* L’entrevista amb la família i l’infant (on ens coneixerem i podrem pactar què podem fer perquè l’adaptació sigui el menys difícil possible).

* Les hores de joc obertes als infants acompanyats d’un adult (per conèixer l’escola).

* L’entrada per grups i dies diferents (per possibilitar una atenció més individualitzada).

* L’horari flexible (per adaptar-nos al ritme dels infants.

* L’atenció preferent per part de la Psicòloga del centre per ajudar-nos en aquest procés.

* La reunió de curs (al setembre) on expliquem els objectius i el treball de curs.

* Els informes i entrevistes de curs.

* Les activitats obertes a les famílies (passeig, cuina, festes tradicionals...).

 

 

ALTRES ASPECTES DEL PARVULARI

- Es treballa la llengua anglesa a tot el Parvulari.

- Participen en el projecte “English corner”, on els alumnes més grans de l’escola (4t ESO) entren a les aules de P4 i P5, per, en grups de 4 o 5 alumnes, endinsar-los encara més en l’aprenentatge de la llengua anglesa.

- Auxiliar de conversa nativa en anglès.

- S’inicien en el món de la informàtica i robòtica a P3, P4 i P5 en grup desdoblat.

- Van dues hores setmanals al gimnàs de l’escola a fer Psicomotricitat amb els especialistes.

- Una tarda a la setmana fan tallers interclasses entre P3, P4 i P5.

- Biblioteca d’aula.

- Disposen de moltes hores que es treballen en desdoblaments o dues mestres a l'aula.

- Experimentació i treball de les emocions.

- Menjador exclusiu per a parvulari.

 

HORARIS

PARVULARI (de 9 a 13 i de 15 a 17 hores).